۲۱ الی ۲۳ آبانایران ، دانشگاه صنعتی شریف

نمایشگاه کار دانشگاه صنعتی شریف

بزرگترین رویداد کاریابی دانشگاهی کشور

سیزدهمین نمایشگاه کار شریف

در سایه نمانیددرباره نمایشگاه کار

خط مشی نمایشگاه کار بر یک رویکرد چندوجهی استوار است که آن را به موثرترین و پر منفعت ترین شکل از فرآیند استخدام نیروی انسانی تبدیل می­کند. هر شرکت یا سازمانی نیاز دارد که کارکنان خود را با یک رویکرد جامع و بر مبنای وجوه مختلف و در نهایت براساس کفایت و لیاقت آنها استخدام نماید، و نمایشگاه کار براساس خط مشی خود شرایط لازم برای این فرآیند برای متقاضیان را ایجاد می­‌نماید.

0

بازدید کننده میانگین در هر دوره

0

موقعیت شغلی میانگین در هر دوره

0

استخدام

0

سازمان

مزایای شرکت در نمایشگاه کار

حرفه ای ها را ملاقات کنیدارتقا برند کارفرمایی

ارتقا برند کارفرمایی

ارتباط مستقیم و بدون واسطه

ارتباط مستقیم و بدون واسطه

شناخت از بازار کار

شناخت از بازار کار

اسپانسر نمایشگاه کار شوید

برای حمایت از نمایشگاه کار در سطوح مالی رسانه ای معنوی و خدمات نمایشگاه با دبیرخانه نمایشگاه تماس حاصل فرمایید. حامیان مالی نمایشگاه خدمات ویژه ای مثل رادیو نمایشگاه پخش تیزر تبلیغاتی کارگاه آموزشی و… را دریافت خواهند کرد. ۰۲۱۶۶۰۷۲۵۸۸ - ۰۲۱۹۱۳۰۲۵۲۰ داخلی۱۲۲ - ۰۹۳۰۷۰۰۲۴۲۰برندهای حاضر در نمایشگاهحامیان نمایشگاه